sluiten
logo hotsy.nl 14250 fotos & 163 videos!

Echte vrouwen die alles voor je doen

cammen, chatten, videos, fotos en meer!

1. Veiligheid en anonimiteit

1.1 Modellen

 

De basis informatie voor modellen is bestaat uit: schuilnaam, e-mail, wachtwoord, geboortedatum, geslacht kopie identiteitskaart en rekening nummer. Het is niet mogelijk om deel te nemen als performer/model aan Hotsy.nl zonder deze informatie te verstrekken. Modellen kunnen hun profiel informatie verder uitbreiden door de volgende info te verstrekken: figuur, provincie, achtergrond, woonplaats, taal, profieltekst en eventueel één of meerdere foto's. U bepaald zelf in hoeverre u uw profiel invult, uw profiel informatie kan gebruikt worden voor promotie doeleinden. Tevens zal uw profiel ook terug te vinden zijn in zoekmachines als bijvoorbeeld Google.

 

Alle gegevens, of het nu gaat om persoonlijke informatie zoals een e-mailadres, betalingsgegevens of andere informatie waaraan wij u kunnen herkennen wordt door ons beschouwd en behandeld als zeer persoonlijke informatie. Hotsy.nl respecteert deze informatie en gaat hier ten alle tijden vertrouwelijk mee om. 


2. Toestemming en herroepingsrecht

2.1 Toestemming

Als gebruiker van Hotsy.nl sluit u een overeenkomst door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden en de privacy voorwaarden, voor het gebruik van de intellectuele eigendomsrechten op de inhoud die door u als gebruiker zijn verstrekt. Deze licentie omvat met name het recht van Hotsy.nl op het dupliceren, weergeven, aanpassen, vertalen, scannen, overdragen van de inhoud die betrekking heeft op profielen (informatie, foto's, beschrijvingen, zoekcriteria en verdere openbare profiel informatie). 

 

2.2 Herroeping

 

Het model heeft te allen tijde het recht, de toestemming voor het gebruik van zijn persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk in het kader van de wettelijke voorschriften te herroepen. Tevens heeft hij het recht bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn geanonimiseerde of gepseudonimiseerde gegevens.

 

voor herroeping kunt u ons contact formulier gebruiken.


3. Privacybepalingen

 

3.1 Welke gegevens verzamelen, verwerken en gebruikt Hotsy.nl?

Om de beschreven dienst uit te kunnen voeren zoals in de algemene voorwaarden omschreven is, moeten wij bepaalde gegevens vastleggen tijdens uw gratis registratie proces. Alle door u opgegeven informatie wordt vervolgens verzameld, verwerkt en gecontroleerd.

 

Persoonsgegevens zijn in dit verband de afzonderlijke gegevens over persoonlijke en materiële omstandigheden van een bepaalde of bepaalbare natuurlijke persoon.

 

Bij een gratis inschrijving wordt het model gevraagd ten minste de verplichte gegevens te verstrekken, zonder welke de aanmelding niet mogelijk is. Deze verplichte gegevens zijn:

 

 • geslacht                       (nodig om uw account in de juiste categorie te plaatsen)
 • schuilnaam                  (onder deze naam wordt uw account gekoppeld)
 • e-mailadres                 (deze informatie is enkel voor notificaties en is niet zichtbaar)
 • wachtwoord                (nodig om toegang te krijgen tot uw account)
 • geboortedatum            (nodig om uw leeftijd te bepalen en klanten zoeken op leeftijd)

 

Verder hebben wij nog een aantal zaken nodig welke belangrijk zijn als je voor hotsy wilt werken als model, hieronder vallen de volgende zaken: kopie geldig identiteitsbewijs, iban rekening nummer en de ten naam stelling van de rekening.

 

Zonder deze zaken is het niet mogelijk om uw verdiende geld uit te betalen of uw account goed te keuren. Uw gegevens komen onder de verantwoordelijkheid van Cash Partners te vallen. Cash Partners maakt gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

 

Tijdens uw aanmelding en binnenkomst op de website wordt ook uw IP adres gelogd en de tijd en datum van aanmelden.

 

De toegang tot Hotsy.nl geschiedt via het door de klant opgegeven e-mailadres en het door hem gekozen wachtwoord (de zogeheten toegangsgegevens).

 

Zodra uw account is goedgekeurd kunt u de rest van uw profiel invullen, deze informatie is niet verplicht en is openbaar. Daarnaast kunt u het zien als eventuele achtergrond informatie en gespreksstof. Indien u hiervan gebruik wilt maken kunt u de volgende gegevens verstrekken:

 

 • Provincie                                 (niet verplicht - sommige modellen zijn geïnteresseerd)
 • Woonplaats                             (niet verplicht - sommige modellen zijn geïnteresseerd)
 • Figuur                                      (niet verplicht - sommige modellen zijn geïnteresseerd)
 • cup maat                                 (niet verplicht - sommige modellen zijn geïnteresseerd)
 • Achtergrond                            (niet verplicht - sommige modellen zijn geïnteresseerd)
 • Talen die u spreekt/schrijft      (niet verplicht - sommige modellen zijn geïnteresseerd)

 

Verder kunt u uw voorkeuren opgeven omtrent notificaties, een profiel tekst invullen, één of meerdere foto's plaatsen en video's uploaden. U kunt zelf kiezen per foto of u deze openbaar wilt zetten of privé (uitsluitend voor verkoop), video's staan standaard op privé en kunnen alleen verkocht worden.

 

Telkens bij toegang tot de Hotsy.nl-diensten worden de gebruiksgegevens door de desbetreffende browser doorgegeven en in protocolbestanden, de zogeheten server-logfiles, opgeslagen. Deze gegevens zijn:

 

 • IP-adres (Internet-Protocol adres) van de gebruiker
 • gebruikersidentificatie op het Hotsy.nl-platform
 • naam van de opgevraagde site
 • datum en tijdstip van opvragen
 • de referrer-URL (herkomst-URL), van waaruit de gebruiker op de opgevraagde website is gekomen
 • sessie-identificatienummer

 

In de zogenoemde log-in-records worden telkens als de klant zich op het netwerk aanmeldt de volgende gebruiksgegevens opgeslagen:

 

 • datum en tijdstip van inloggen
 • gebruikersidentificatie op het Hotsy.nl-platform
 • IP-adres (Internet-Protocol adres)
 • nummer van sessiecookies
 • sessie-identificatienummer

 

In geen geval verkopen of verhuren wij uw persoonlijke informatie zonder uw toestemming aan derden voor marketingdoeleinden.

 

3.2 Met wat voor doel verzamelen wij deze gegevens?

 

Hotsy.nl gebruikt uw persoonlijke informatie voor verschillende doeleinden zoals, notificaties omtrent berichten die u ontvangt van klanten en het analyseren van het gebruikersgedrag op Hotsy.nl. Wilt u geen updates of andere overzichten ontvangen dan kunt u dit aangeven via de instellingen van uw account waar u vervolgens de notificaties uit kunt zetten. 

Wanneer u ons voorziet van persoonlijke informatie kunnen wij dit gebruiken om uw communicatie tussen u en ander leden te ondersteunen. Denkt u hierbij aan de chat mogelijkheid van Hotsy.nl, waarmee u en uw medegebruikers kunnen communiceren. Door de aard van de dienstverlening van Hotsy.nl, zal bepaalde persoonlijke informatie worden gebruikt om andere leden op de hoogte stellen. Hierbij kunt u denken aan updates die u plaatst of blogberichten. Door met deze algemene voorwaarden akkoord te gaan stemt u hiermee in. 

 

Het kan zijn dat gebruikers, door ons niet te controleren, foutieve, niet volledige of niet actuele informatie op de site plaatsen. De profielteksten geven de meningen weer van de gebruikers en niet van Hotsy.nl. Onder geen omstandigheden zijn wij aansprakelijk voor directe of indirecte schade voortkomend uit het gebruik van Hotsy.nl. Daarbij onttrekken wij ons van alle aansprakelijkheid in de mate dat is toegestaan door de wet, ongeacht de aard van de actie, voor handelingen of veronachtzaming van andere leden of gebruikers. 

Wij kunnen uw persoonlijke informatie ook gebruiken om geschillen of problemen op te lossen. Bij misbruik van de site of het uploaden van illegale content staat het ons vrij, en zijn wij in sommige gevallen verplicht, wetgevende instanties op de hoogte te stellen. 

 

Het staat ons vrij een deel of al uw persoonlijke informatie te leveren aan onze dochteronderneming Cash Partners die tevens verantwoordelijk is voor de verwerking van uw support tickets, hierbij hebben zij toegang nodig tot deze informatie om u goed te kunnen helpen en eventueel aanpassingen te maken die u zelf niet kunt doen in uw account.

Het door u vrijgeven van persoonlijke informatie is geheel vrijwillig. Mocht u er voor kiezen om persoonlijke informatie niet vrij te willen geven dan kunt u dit zelf in uw account instellen, echter zal altijd de basis informatie die wij nodig hebben voor een profiel gepubliceerd worden. De basis informatie bestaat uit: nickname, geslacht en leeftijd en waar u voor beschikbaar bent; (cammen, foto's verkopen, video's verkopen etc.)

Uw leeftijd is belangrijk om vast te stellen of u 18 jaar of ouder bent, de rest van de informatie is nodig om uw basis profiel op te kunnen stellen.

 

3.3 Beperkingen

 

Hotsy.nl's hoofddoel bij het verzamelen van persoonsgegevens is de klant de mogelijkheid van een veilig, soepel, efficiënt en persoonlijk gebruik van de dienst te verschaffen. De persoonsgegevens van de klant worden onder meer voor het volgende gebruikt:

 

 • levering van de door de klant gewenste diensten en klantenservice
 • aanpassing, meting en verbetering van Hotsy.nl diensten
 • maatregelen om de kwaliteit van Hotsy.nl te kunnen verbeteren, in het bijzonder bij e-mail of support tickets, als ook bij de controle van de communicatie tussen model en klant.
 • Handhaving van de Algemene voorwaarden van Hotsy.nl oplossen van geschillen en problemen

 

3.4 Bewaartermijn

 

De gegevens die we bewaren inclusief de bewaartermijn:

            Gegevens                                                       Bewaartermijn                      

 • nickname                                                        90 dagen na uitschrijven
 • e-mailadres                                                     90 dagen na uitschrijven
 • wachtwoord                                                    Verwijderd bij uitschrijven
 • geslacht                                                           90 dagen na uitschrijven                    
 • geboortedatum                                                90 dagen na uitschrijven
 • woonplaats                                                      Verwijderd bij uitschrijven
 • Figuur                                                              Verwijderd bij uitschrijven
 • penis lengte                                                     Verwijderd bij uitschrijven
 • profiel tekst                                                     Verwijderd bij uitschrijven
 • foto's                                                               Verwijderd bij uitschrijven
 • achtergrond                                                     Verwijderd bij uitschrijven
 • IP-adres                                                          10 jaar na uitschrijven
 • naam van de opgevraagde site                      10 jaar na uitschrijven
 • de referrer-URL                                              10 jaar na uitschrijven
 • sessie-identificatienummer                             90 dagen na uitschrijven

 


4.0 Veiligheid 

4.1 Beveiliging


Hotsy.nl neemt de nodige maatregelen om de door u beschikbaar gestelde persoonlijke informatie te beschermen tegen misbruik en/of wijziging. Hiervoor gebruiken wij beproefde middelen zoals bijvoorbeeld firewalls, TLS en SSL. Perfecte beveiliging zal op internet nooit helemaal bestaan maar ons team doet er alles aan om uw persoonlijke gegevens zo goed mogelijk te beschermen. 

 

4.2 Houdt uw persoonlijk informatie en wachtwoord voor uzelf 

Publiceer, deel of ontsluit nooit persoonlijke informatie op fora of blogs, in chatrooms waarvan u niet wilt dat andere leden deze te weten komen. Wanneer anderen u om persoonlijke informatie vragen wees u er dan op bedacht dat dit mogelijk niet een medewerker van Hotsy.nl is, gezien medewerkers over het algemeen alleen communiceren via het daarvoor bestemde support ticket systeem. Stel gerust een aantal kritische vragen zodat u er zeker van bent dat u met een medewerker van Hotsy.nl te maken heeft.

 

Deel nooit en te nimmer uw gebruikersnaam en of wachtwoord met een ander. Wanneer u uw wachtwoord verliest bestaat de mogelijkheid dat u de controle over uw persoonlijke informatie verliest en er juridische stappen van uw kant noodzakelijk zijn. Wanneer u enigszins het vermoeden heeft dat uw wachtwoord aan derden openbaar is gemaakt, verandert u dan direct uw wachtwoord en of neemt u contact op met onze support. De inhoud van externe links wordt door ons niet gecontroleerd. Daarvoor is de betreffende aanbieder verantwoordelijk en aansprakelijk. Echter geldt wel de bepaling dat materialen van een rechthebbende worden verwijderd indien deze inbreuk maken op hun rechten. 

4.3 Beoordeling, veranderen of verwijderen van uw persoonlijke informatie 

Bent u eenmaal geregistreerd, dan kunt u uw persoonlijke informatie beoordelen, wijzigen en verwijderen mits toegestaan door de wet. Graag zien wij dat u uw informatie nauwkeurig wijzigt door in uw account in te loggen en alle door u opgegeven informatie te controleren. Indien u zelf een onderdeel niet kan aanpassen zoals bijvoorbeeld uw e-mail adres, dan kunt u dit doorgeven aan support zodat zij u verder kunnen helpen. Wij bevelen het sterk aan om uw wachtwoord regelmatig te wijzigen, hiermee verkleint u de kans op ongewenste toegang tot uw account. 

Op uw verzoek verwijderen wij informatie die door u is opgegeven. Informatie omtrent eventuele opgeloste klachten of support vragen bewaren wij echter wel zodat deze beschikbaar is mochten oude klachten weer actief worden, of hier op een later stadium nog naar gevraagd worden. Informatie die u heeft gedeeld met andere leden worden door ons niet openbaar gemaakt aan derde partijen. Het ligt echter niet binnen onze controle wat de leden, waar u deze informatie aan beschikbaar heeft gesteld, hiermee doen. 

4.4 Update/verwijderen/opt-out 

U kunt ten allen tijden de door u beschikbaar gestelde persoonlijke informatie bij ons opvragen. Voor zover toegestaan wordt deze dan ook aan u beschikbaar gesteld. Persoonlijke informatie kunt u op de website via uw account wijzigen of verwijderen. Daarnaast heeft u ook de mogelijkheid om contact op te nemen met de supportdesk. 

4.5 Gebruik van cookies

Hotsy.nl maakt gebruik van zogenoemde "cookies" om de online-ervaring en online-tijd van de klanten individueel vorm te geven en te optimaliseren.

 

Een cookie is een tekstbestand dat ofwel tijdelijk, zolang de browser is geopend als zogenaamd “sessiecookie" wordt opgeslagen, ofwel als “permanent cookie” voor langere tijd op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen.

 

Cookies bevatten bijv. informatie over de gebruikerstoegangen tot nog toe op de desbetreffende server of informatie over welke aanbiedingen tot nog toe werden opgevraagd. Cookies worden niet ingezet om programma's uit te voeren of virussen op uw computer te laden. Hoofddoel van cookies is de website zo in te richten dat het aanbod beter bij u aansluit als klant..

 

De meeste grote internet browsers accepteren initieel cookies tenzij u dit anders instelt. U kunt uw internet browser zo instellen dat u een notificatie krijgt zodra deze een cookie download. Ook kunt u het downloaden van cookies door derde partijen blokkeren. Houdt u er rekening mee dat wanneer u er voor kiest om alle cookies te blokkeren er bepaalde delen van Hotsy.nl niet goed zullen functioneren.

 

Hotsy.nl maakt gebruik van sessiecookies, partner- en affiliate-cookies, alsook van permanente cookies.

 

 1. Sessiecookies

 

Hotsy.nl gebruikt voornamelijk "sessiecookies" die kortlopend op de harde schijf van de klant worden opgeslagen en bij het afsluiten van de browser worden gewist. Sessiecookies worden hierbij voor de log-in-verifiëring ingezet.

 

 1. Partner- en affiliate-cookies

 

Voorts worden Hotsy.nl cookies ingezet als een klant via een externe advertentie naar de diensten van Hotsy.nl gaat. Deze cookies zijn bedoeld voor de afrekening met de samenwerkingspartners en bevatten geen klantgegevens van persoonlijke aard. Ze worden automatisch gewist wanneer de klant zich op een SRvision website aanmeldt ofwel direct na het sluiten van uw brouwser.

 

 1. Permanente cookies

 

Hotsy.nl gebruikt de zogeheten "permanente cookies" om de persoonlijke gebruiksconfiguratie die een klant bij aanmelding op Hotsy.nl invoert, op te slaan teneinde de services op maat en nog beter te kunnen maken. Permanente cookies staan ervoor in dat de klant bij een hernieuwd bezoek aan de website standaard zijn persoonlijke instellingen aantreft. Ook wordt door permanente cookies automatisch herkend of hij bepaalde berichten en reclame al heeft gezien. Daarnaast gebruiken de dienstverleners die Hotsy.nl met het analyseren van het gebruikersgedrag heeft belast, permanente cookies om terugkerende gebruikers te kunnen herkennen. Deze diensten slaan de door de cookie doorgegeven data uitsluitend anoniem op. Er wordt geen verbinding met het IP-adres van de klant gelegd.

 

 1. Partnerwebsites / reclameklanten

 

Indien de service van Hotsy.nl in een website van een partnerbedrijf is geïntegreerd, kunnen ook deze partnerbedrijven op de desbetreffende geïntegreerde websites van Hotsy.nl-cookies gebruikmaken. Hotsy.nl heeft hierover geen controle en is niet voor de praktijken van deze partnerbedrijven aansprakelijk. Hotsy.nl raadt aan de richtlijnen over de bescherming van persoonsgegevens van de desbetreffende partnerbedrijven na te slaan.

 

 1. Cookies weigeren

 

De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid het plaatsen van cookies te weigeren. Dit gebeurt in de regel door de desbetreffende optie in de configuratie van de browser of aanvullende programma's te selecteren. Nadere bijzonderheden vindt u onder de Help-functie van de gebruikte browser. Als de klant voor het uitschakelen van cookies kiest, kan dit het aantal geboden services verminderen en het gebruik van de diensten van Hotsy.nl nadelig beïnvloeden of in het ergste geval niet meer functioneel houden.

De cookies die door ons gebruikt worden

 

Naam

Geplaatst door

Hoe lang

PHPSESSID

De website die u bezoekt

Zolang u de website bezoekt


Om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor onze bezoekers, proberen wij continu te meten met behulp van de software van een derde partij hoeveel bezoekers er op onze website komen en wat het meest bekeken wordt. Hiervoor gebruiken wij cookies.Van de informatie die wij zo verzamelen worden statistieken gemaakt. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze webpagina bezocht wordt, waar precies bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enzovoort. Hierdoor zijn wij in staat structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk voor je te maken. De statistieken en overige rapportages herleiden wij niet naar personen. 

Wij gebruiken cookies voor:

 1. Het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina's
 2. Het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina's
 3. Het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina's van onze website bezoekt
 4. Het beoordelen welke delen van onze site aanpassing behoeven
 5. Het optimaliseren van de website

Voor de cookies die onze derde partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven; zie de links hieronder. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen. Hotsy.nl heeft daar geen invloed op.

Google: Google 

 

Indien je niet meer wilt dat Google deze data opslaat kan je via de volgende link ervoor zorgen dat de opslag en verwerking van deze gegevens in de toekomst niet meer mogelijk is.

Slotopmerkingen 

De klant is ervan op de hoogte dat gegevensbescherming bij dataoverdrachten via internet op basis van de huidige stand van de techniek nog niet volledig gewaarborgd kan worden. Met name e-mailberichten zijn geen veilige vorm van communicatie omdat "meelezen" van de inhoud technisch gesproken niet kan worden uitgesloten. De klant is in dit opzicht zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van de door hem via internet overgedragen data.

 

Wij zullen deze verklaringen af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen. We mogen de inhoud van de verklaringen en de cookies die opgenomen staan in de lijsten altijd en zonder waarschuwing vooraf wijzigen.

Cookies helpen ons onze services te leveren. Door onze services te gebruiken, geeft u aan akkoord te gaan met ons gebruik van cookies. meer informatie